• אות / צורה מוארת 50 ס״מ בשילוב קולאז׳ תמונות

    1,250