• אות עם קולאז׳

    אות 35 ס״מ בשילוב 15 תמונות

    500
  • אות פרספקס עם קולאז׳

    אות מוארת 30 ס״מ בשילוב קולאז׳ תמונות

    950
  • שם / מילה בשילוב קולאז׳ של 15 תמונות

    750
  • 3 אותיות / מילה בשילוב קולאז׳ 50 ס"מ

    800
  • אות הוקרה עם תאורה-50 ס״מ

  • אותות הוקרה

  • אות הוקרה 23 ס״מ

  • אות חרוטה

    אות חרוטה עם ברכת הבית

    700
  • אותיות עם חריטות אישיות

    2 אותיות חרוטות מוארות

    1,250
  • פסל 3 אותיות חרוטות מוארות

    1,400