• יצירה מוארת בשילוב קולאז׳ ומיניאטורות

    1,550
  • מילים בשילוב קולאז' 50 ס"מ

    750
  • אות 43 ס״מ בשילוב קולאז׳ תמונות

    800