• 2 אותיות / ספרות מוארות בשילוב קולאז׳ תמונות

    1,550