• אות 40/50 ס״מ בשילוב קולאז׳ של 15 תמונות

    800